14 / 04 / 20

ვიზიტის დაჯავშნა

ტრადიციული VS თანამედროვე მიდგომები

 

დღესდღეობით, ადამიანების დიდი უმეტესობა 24 საათიან კავშირშია გლობალურ ინტერნეტ ქსელთან. გაიზარდა მოთხოვნა ონლაინ სერვისებზეც, რაც თანამედროვე მომსახურების ერთ-ერთ უმთავრეს კრიტერიუმად იქცა. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი მოდელი ზედმიწევნით ანაცვლებს ტრადიციულ მეთოდებს.

 

ვიზიტების დაჯავშნა მიღებული პრაქტიკაა თანამედროვე ბიზნესსა თუ ორგანიზაციებში. ტენდენცია გვიჩვენებს, რომ ამ მეთოდს სულ უფრო მეტი ორგანიზაცია მიმართავს მომსახურების სხვადასხვა სფეროებში.

 

ტრადიციული დაჯავშნის სისტემა არც ისეთი მარტივი მოდელია, როგორც შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს. მისი მართვა საჭიროებს საკმაო დროს და მოითხოვს ადამიანურ რესურსს მოითხოვს.

 

ვიზიტის დაჯავშნის მნიშვნელობა

 

ვიზიტის დაჯავშნის ყველაზე ხშირ მომხმარებლებად საჯარო სამსახური და ჯანდაცვის სფერო გვევლინება. მსგავსი მოდელის გამოყენების მიზეზად კი რესურსების ოპტიმალური გადანაწილება სახელდება, რაც მთავარი კრიტერიუმია ბიზნესის სწორად წარმოებისათვის.

 

ონლაინ სივრცეში ურთიერთკავშირი, ვიზიტის დაჯავშნის შესაძლებლობა და ნებისმიერ სერვისზე ხელმისაწვდომობა მომხმარებელს მეტ კომფორტს ანიჭებს.

 

სერვისებზე 24 საათიანი წვდომა დამატებით შესაძლებლობებს იძლევა, როგორც მომხმარებლის ისე ბიზნესის კუთხით. შედეგად ვიღებთ დაზოგილ რესურს დროის, თანხის და პერსონალის ენერგიის სახით.

 

ვიზიტის დაჯავშნასთან დაკავშირებული გამოწვევები

 

ყველა ორგანიზაცია, რომელიც ზრუნავს მომხმარებელზე, აცნობიერებს რომ დადებითი გამოცდილების შესაქმნელად მხოლოდ მომსახურება არ არის საკმარისი. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, სერვისის მიწოდება მაშინ როდესაც ამას თავად მომხმარებელი მოითხოვს.

 

ვიზიტების დაჯავშნის სისტემის არასწორ მართვას ორი განსხვავებული შედეგი აქვს, რომელიც თანაბარ უარყოფით გავლენას ახდენს ბიზნესზე.

  1. რესურსების დეფიციტი - პერსონალის და სხვა რესურსის მოუმზადებლობის გამო ვერ უმკლავდებით მომხმარებლის რაოდენობას
  2. რესურსების სიჭარბე - მზად ხართ გაუმკლავდეთ მომხმარებლის ნებისმიერ რაოდენობას, მაგრამ არ არის მოთხოვნა სერვისზე.

ნებისმიერ შემთხვევაში ზარალდება სერვის პროვაიდერი და, რაც მთავარია, უშუალოდ მომხმარებელი.

 

მთავარი გამოწვევა კი ამ შემაფერხებელი ფაქტორების შესაძლებლობებად გარდაქმნაა. საბოლოოდ კი, ჩვენი მიზანია რომ კმაყოფილი დარჩეს როგორც ბიზნესი, ისე მომხმარებელი.

 

გამოწვევებთან გამკლავების მეთოდები და მათი უპირატესობები

 

ვიზიტების გადანაწილება დღის განმავლობაში - ვიზიტის დაჯავშნის დახმარებით შესაძლებელია პერსონალის რაოდენობის მორგება მომხმარებლის მოთხოვნებზე. შედეგად თავიდან აირიდებთ როგორც ზედმეტი, ისე არასაკმარისი პერსონალით შექმნილ პრობლემებს. სისტემა დაგეხმარებათ დანიშნოთ ვიზიტები ნაკლებად დატვირთულ საათებში, რაც ხელს შეუწყობს მომხმარებლის დადებითი გამოცდილების შექმნას. აღსანიშნავია, რომ ეფექტურად აირიდებთ როგორც ზედმეტ პერსონალთან დაკავშირებულ ხარჯებს, ისე არასაკმარისი პერსონალით გამოწვეულ უარყოფით გამოცდილებას.

 

ტრადიციული თუ თანამედროვე - ვიზიტის დაჯავშნის ყველა ტრადიციული მეთოდი საჭიროებს ადამიანის ჩართულობას და საკმაო დროით რესურსს. ასევე ართულებს ხელთარსებული რესურსების სწორ მენეჯმენტს. მსგავსი იზოლირებული სისტემა საკმაოდ აჭიანურებს პროცესებს და იწვევს დამატებით ხარჯებს. განსხვავებულ მიდგომებს იყენებს თანამედროვე ვირტუალური სისტემა. მისი დახმარებით მომხმარებელი დამოუკიდებლად პოულობს სასურველ სერვისს და ჯავშნის ვიზიტს. მომსახურების დაჯავშნა შესაძლებელია 24/7-ზე, რაც ქმნის დამატებით კომფორტს და აუმჯობესებს მომხმარებლის გამოცდილებას.

 

მოთხოვნისა და კომპეტენციის თანხვედრა - ვიზიტის დაჯავშნის ონლაინ მოდელი დაგეხმარებათ მოთხოვნების შესაბამისი საუკეთესო კომპეტენციებისა და რესურსების მობილიზებაში.

 

გაუქმებული ვიზიტები - ვიზიტების დაჯავშნის შესაძლებლობას მათი გაუქმებაც მოჰყვება ხოლმე. მომხმარებელი რომელიც აცდენს დაჯავშნილ ვიზიტს საკმაოდ დიდ პრობლემებს უქმნის მომსახურების ეფექტიანობას. ამის თავიდან არიდების საუკეთესო მეთოდი ვიზიტის დაჯავშნისა და რიგის მართვის კომბინირებაა, რაც თვითდინებით მოსული მომხმარებლის მომსახურების საშუალებას იძლევა. ამ პრობლემასთან გამკლავების კიდევ ერთი მიღებული მეთოდი შეხსენებითი შეტყობინებების ავტომატური დაგზავნაა. ჩატარებული კვლევის თანახმად ეს უკანასკნელი 50%-ით ამცირებს დაჯავშნილი ვიზიტების გაცდენას.

 

ონლაინ ჯავშანი თუ ქოლ ცენტრი - ვიზიტის დაჯავშნა სტაციონარი ტელეფონით, კალმით და ფურცლით, დღევანდელ რეალობაში მიუღებელი პრაქტიკაა. მსგავსი მეთოდით გამოწვეული მისკომუნიკაცია, დახარჯული დრო და პერსონალის ენერგია მომსახურების გაწევის კუთხით საკმაოდ დიდ დისკომფორტს ქმნის.

 

დამატებით სისტემებთან ინტეგრაცია - ბაზარზე არსებული საკმაო რაოდენობის დაჯავშნის სისტემები თითქმის ერთსა და იმავე ფუნქციონალს გვთავაზობენ. თუმცა ყველა მათგანი თავის ფუნქციას ფიზიკურ ლოკაციაზე გამოცხადებისთანავე ამოწურავს. სწორედ აქ ჩნდება Qmatic-ის რიგის მართვის სისტემის ფუნქციონალის უპირატესობა, რომელიც ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე ინტეგრირდება ვიზიტის დაჯავშნის სისტემასთან.

Similar news