გენერალური დირექტორი

დავით ხოსიაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

დავით სამხარაძე

HR დირექტორი

Mariam Khetsuriani

მარკეტინგის დირექტორი

Davit Gabritchidze

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, სამედიცინო საინფორმაციო სისტემები

მამუკა კოტიშაძე

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, ბიზნეს ანალიტიკის სისტემები

გელა შონია

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, უსაფრთხოების სისტემები

გიორგი ჩხეიძე