02 / 07 / 20

როგორ ცვლის ლოდინის დრო მომხმარებლის ქცევას

მიუხედავად ფაქტისა, რომ ლოდინი ყოველდღიური და ძალიან აქტუალური ფენომენია, მკვლევარები მას არასათანადოდ უდგებიან.

 

ჩვენ როგორც პროდუქტისა და სერვისის პროვაიდერებმა ვიცით, რომ მომხმარებლის ლოდინის დრო მიღებული გამოცდილება დიდ გავლენას ახდენს მომსახურების საერთო შეფასებაზე, მაგრამ მაინც იშვითად ვსვამთ კითხვას - რატომ?

რიგის წარმოქმნა შესაძლებელია როგორც ბუნებრივი მიმოსვლის, ისე მოთხოვნის ზრდის, ოპერაციული არაეფექტურობის ან ტრეფიკის ზრდაზე არაადეკვატური რეაგირების შედეგად.

 

ჯერ კიდევ საჭიროა მრავალი კვლევის ჩატარება ლოდინის დინამიკის და მისი მომხმარებელთა ქცევაზე გავლენის შესახებ.

 

ერთი რამ აშკარაა, რომ მყიდველების დამოკიდებულება რიგების მიმართ ყოველდღიურად იცვლება. დღესდღეობით, რიგები მომხმარებლის გამოცდილების განუყოფელი ნაწილია

 

ბლოგში განვიხილავთ რამოდენიმე აკადემიურ კვლევას, რომლებშიც გამოყენებულია მრავალმხრივი მიდგომა (როგორც ემპირიული, ისე სიმულაციური მეთოდები) იმის გასაანალიზებლად, თუ როგორ მოქმედებს მომსახურების სივრცე და ლოდინის დრო მომხმარებლის ქცევაზე.

მსგავსი სიახლეები