ბიზნეს და საჯარო მონაცემები

ერთ სივრცეში

პირველი ერთიანი ანალიტიკური პლატფორმა საქართველოში

გაიგე მეტი

ბიზნეს ინთელიჯენსი

ბიზნეს ანალიტიკა

კონკურენტუნარიან ბიზნეს გარემოში უპირატესობის მოსაპოვებკად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომი მონაცემების სრული პოტენციალით გამოყენება. ამისათვის საჭიროა, სხვადასხვა სისტემაში არსებული (მიმოფანტული) ინფორმაციის ერთიან სივრცეში შეგროვება და შემდგომი ანალიზი. Qlik BI არის ბიზნეს ანალიტიკური პლატფორმა, რომლის დახმარებითაც შეაგროვებთ და გაანალიზებთ სრულად გაანალიზებთ არსებულ მონაცმეთა ბაზებს. Qlik-ის მონაცემთა ვალიდაციისა და  მარტივი ვიზუალიზაციის ფუნქციონალი დაგეხმარებათ როგორც სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე შიდა პროცესების ოპტიმიზაციასა და კომპანიის ეფექტიანობის ზრდაში.

ბლოგი