ციფრული იდენტიფიკაცია

ციფრული იდენტიფიკაცია

ციფრული იდენტიფიკაციის მართვის თვალსაზრისით, ძირითადი პრობლემები უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობაში მდგომარეობს. რეალურ იდენტობასა და ციფრულ იდენტობას შორის უტყუარი კავშირის დამტკიცება, პირველ რიგში მოითხოვს ვინაობის დადასტურება-დამტკიცებას. ჩვენი ციფრული იდენტიფიკაციის სისტემა, მომხმარებელს ხელმისაწვდომ მონაცემთა ინსფრასტრუქტურის გამოყენებით, საჭირო დროს საჭირო ინფორმაციაზე იძლევა წვდომას. ამ სისტემების დახმარებით მომხმარებელი უზრუნველყოფილია სიმარტივით, ბიზნესი უსაფრთხოებით, ხოლო პროვაიდერი კი წარმატებით.