ჯანდაცვის სისტემები

ჯანდაცვის სისტემები

ჩვენ გთავაზობთ სამუშაო პროცესის მართვის საუკეთესო გზებს ისეთი კომპლექსური და დატვირთული დაწესებულებებისთვის, როგორებიცაა საავადმყოფოები და კლინიკები. დაივიწყეთ ქაღალდის დოკუმენტაცია და გამოტოვებული ვიზიტები. გახდით მეტად ორგანიზებული და სრულად გააკონტროლეთ როგორც პაციენტების მიმოსვლა, ასევე მათი ანალიზების შედეგები და მედიკამენტების დოზირება. ამ ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელია სრულად ავტომატიზირებული სისტემის დახმარებით, რომელიც უზრუნველგყოფთ ისეთი თვისებებით როგორებიცაა: პაციენტის ელ-ფოსტით ინფორმირება მოახლოებული ვიზიტის შესახებ, ვადაგადაცილებული ვიზიტების შეხსენება, ისტორიისა და განვითარება-მიმართულების ანალიზი და დეტალური რეპორტინგი, რაც თავის მხრივ პერსონალის ქმედუნარიანობის გაუმჯობესებას ემსახურება.

ბლოგი