გენერალური დირექტორი

დავით ხოსიაშვილი

ტექნიკური დირექტორი

დავით სამხარაძე

HR დირექტორი

მარიამ ხეცურიანი

მარკეტინგის დირექტორი

დავით გაბრიჭიძე

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, სამედიცინო საინფორმაციო სისტემები

მამუკა კოტიშაძე

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, ბიზნეს ანალიტიკის სისტემები

გელა შონია

ბიზნესის განვითარების დირექტორი, უსაფრთხოების სისტემები

გიორგი ჩხეიძე