ბიზნეს და საჯარო მონაცემები

ერთ სივრცეში

პირველი ერთიანი ანალიტიკური პლატფორმა საქართველოში

გაიგე მეტი

დისტანცირებული რიგის სისტემა

კლინიკაში

Qmatic-ის უფასო შეთავაზება Covid19-ის საპასუხოდ

გაიგე მეტი

როგორ მოვახდინოთ

ვირუსის პრევენცია

და როგორ შევინარჩუნოთ კავშირი მომხმარებელთან ნაკლები ფიზიკური შეხებისა და სოციალური დისტანცირების პირობებში

გაიგე მეტი

დღეში

14 000 მომხმარებელი

თბილისის იუსტიციის სახლში, Qmatic-ის ყველაზე მსხვილი ინსტალაციაა საჯარო სექტორში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით

გაიგე მეტი

მთელი საქართველოს მასშტაბით

2000-ზე მეტი უსაფრთხოების კამერა

NGT ჯგუფი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პარტნიორია გზების უსაფრთხოების საკითხებში

მეტი

უსაფრთხოება

NGT ჯგუფი საპატრულო ეკიპაჟის სამკერდე კამერების მთავარი მიმწოდებელია

იცნობდეთ თქვენს

ლოიალურ მომხმარებლებს

მომხმარებლის იდენტიფიკაცია და სრულყოფილი ბიზნეს-ანალიტიკა

მომხმარებლის გამოცდილების მართვა

წამყვანი კომპანიები, რომლებიც ოპერირებენ მსოფლიოს მასშტაბით, მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესების მიზნით ზრდიან ინვესტიციებს, რაც თავისთავად მეტყველებს მზარდ ინტერესსა და დაგენერირებული ინფორმაციის ანალიზის აუცილებლობაზე.   ჩვენ გთავაზობთ რამდენიმე მეთოდს, რომლებიც პროცესებისა და ქმედებების გამარტივებით მომხმარებლის გამოცდილებასთან ერთად, გაგიუმჯობესებთ როგორც WOM მარკეტინგს, ასევე გაგიზრდით დადებით შეფასებებსა და რეკომენდაციებს.   ამისათვის საჭიროა ყოველი ტრანზაქციის ანალიზი, რაც დამატებითი სარგებლის პოვნის საშუალებასაც იძლევა.   ტრანზაქციებში მოიაზრება მომხმარებლის მიერ განხორციელებული ნავიგაცია ვებსაიტზე, ასევე მათთვის ფილიალშივე გაწეული კონსულტაცია თუ დახმარება და რაც მთავარია, პროდუქტისა თუ სერვისის შეფასება.

სრულად

ციფრული იდენტიფიკაცია

ციფრული იდენტიფიკაციის მართვის თვალსაზრისით, ძირითადი პრობლემები უსაფრთხოებასა და კონფიდენციალურობაში მდგომარეობს. რეალურ იდენტობასა და ციფრულ იდენტობას შორის უტყუარი კავშირის დამტკიცება, პირველ რიგში მოითხოვს ვინაობის დადასტურება-დამტკიცებას. ჩვენი ციფრული იდენტიფიკაციის სისტემა, მომხმარებელს ხელმისაწვდომ მონაცემთა ინსფრასტრუქტურის გამოყენებით, საჭირო დროს საჭირო ინფორმაციაზე იძლევა წვდომას. ამ სისტემების დახმარებით მომხმარებელი უზრუნველყოფილია სიმარტივით, ბიზნესი უსაფრთხოებით, ხოლო პროვაიდერი კი წარმატებით.

სრულად

ბიზნეს ანალიტიკა

კონკურენტუნარიან ბიზნეს გარემოში უპირატესობის მოსაპოვებკად კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ხელმისაწვდომი მონაცემების სრული პოტენციალით გამოყენება. ამისათვის საჭიროა, სხვადასხვა სისტემაში არსებული (მიმოფანტული) ინფორმაციის ერთიან სივრცეში შეგროვება და შემდგომი ანალიზი. Qlik BI არის ბიზნეს ანალიტიკური პლატფორმა, რომლის დახმარებითაც შეაგროვებთ და გაანალიზებთ სრულად გაანალიზებთ არსებულ მონაცმეთა ბაზებს. Qlik-ის მონაცემთა ვალიდაციისა და  მარტივი ვიზუალიზაციის ფუნქციონალი დაგეხმარებათ როგორც სტრატეგიული გადაწყვეტილების მიღებაში, ასევე შიდა პროცესების ოპტიმიზაციასა და კომპანიის ეფექტიანობის ზრდაში.

სრულად

უსაფრთხოების სისტემები

სპეციალური პროგრამებით, სისტემური გაუმართაობით და სამუშაო პროცესის არასათანადო მართვით გამოწვეული კოორდინირებული თავდასხმები და ხშირი არასანქცირებული შეღწევები, უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს უსაფრთხოების ტექნოლოგიების სფეროში. ჩვენი სისტემების სახით მიიღებთ სპეციფიკურ მოთხოვნებზე სწრაფად და ეფექტურად მორგებად პროცესებს, რასაც თან ახლავს სრულად კონფიგურირებადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის ინტეგრირებაც შესაძლებელია ნებისმიერ ლოკაციასა თუ ინდუსტრიულ სივრცეში. ჩვენ გვაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება უსაფრთხოების სისტემების ისეთ დაწესებულებებში დანერგვა-ინტეგრირებაში როგორიცაა სასამართლო დარბაზები, საავადმყოფოები, ინდუსტრიული ზონები, ბანკები, სავაჭრო ცენტრები და სხვა.

სრულად

ჯანდაცვის სისტემები

ჩვენ გთავაზობთ სამუშაო პროცესის მართვის საუკეთესო გზებს ისეთი კომპლექსური და დატვირთული დაწესებულებებისთვის, როგორებიცაა საავადმყოფოები და კლინიკები. დაივიწყეთ ქაღალდის დოკუმენტაცია და გამოტოვებული ვიზიტები. გახდით მეტად ორგანიზებული და სრულად გააკონტროლეთ როგორც პაციენტების მიმოსვლა, ასევე მათი ანალიზების შედეგები და მედიკამენტების დოზირება. ამ ყველაფრის მიღწევა შესაძლებელია სრულად ავტომატიზირებული სისტემის დახმარებით, რომელიც უზრუნველგყოფთ ისეთი თვისებებით როგორებიცაა: პაციენტის ელ-ფოსტით ინფორმირება მოახლოებული ვიზიტის შესახებ, ვადაგადაცილებული ვიზიტების შეხსენება, ისტორიისა და განვითარება-მიმართულების ანალიზი და დეტალური რეპორტინგი, რაც თავის მხრივ პერსონალის ქმედუნარიანობის გაუმჯობესებას ემსახურება.

სრულად

ბლოგი

შეფასებები