როგორ შევარჩიოთ რიგის მართვის სისტემა

რომელ რიგში ჩავდგე? ვინ არის ბოლო? რამდენ ხანს მომიწევს ლოდინი? ფეხზე რომ არ დავდგე რიგს დავკარგავ? ჩემზე გვიან მოსული მომხმარებელი რატომ მივიდა ჩემზე ადრე? მოვასწრებ თუ არა მომსახურების მიღებას? ეს ის კითხვებია, რომლებსაც მომხმარებელი მოუწესრიგებელ ცოცხალ რიგში აწყდება.

 

21 საუკუნის დროის ტოტალური დეფიციტი კიდევ უფრო ამწვავებს ამ საკითხის აქტუალურობას. გადახდისუნარიანი მომხმარებლებისთვის სულ უფრო მნიშვნელოვანია სერვისის სწრაფად მიღება და დროის მაქსიმალურად დაზოგვა.

 

სწორედ ამ საკითხის გადაწყვეტას ემსახურება რიგის მართვის სისტემა.

ინოვაციის დანერგვა ერთგვარი სტრატეგიული გადაწყვეტილებაა, რომელიც მნიშვნელოვანი ფაქტორების გათვალისწინებას მოითხოვს.

 

კომპანიები, რომლებიც ინარჩუნებენ ხარისხიან კომუნიკაციას მომხმარებლებთან, ყოველდღიურად დგანან ისეთი გამოწვევის წინაშე როგორიცაა მომსახურების სწრაფი და ეფექტური გაწევა.

 

რიგის მართვის სისტემა საუკეთესო გადაწყვეტაა ამ ამოცანასთან გასამკლავებლად.

 

ქვემოთ მოცემულ პრეზენტაციაში ვსაუბრობთ რიგის მართვის სისტემის შერჩევის 10 ყველაზე მნიშვნელოვან ფაქტორზე.

მსგავსი სიახლეები