უსაფრთხოების სისტემები

უსაფრთხოების სისტემები

სპეციალური პროგრამებით, სისტემური გაუმართაობით და სამუშაო პროცესის არასათანადო მართვით გამოწვეული კოორდინირებული თავდასხმები და ხშირი არასანქცირებული შეღწევები, უდიდეს გამოწვევას წარმოადგენს უსაფრთხოების ტექნოლოგიების სფეროში. ჩვენი სისტემების სახით მიიღებთ სპეციფიკურ მოთხოვნებზე სწრაფად და ეფექტურად მორგებად პროცესებს, რასაც თან ახლავს სრულად კონფიგურირებადი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომლის ინტეგრირებაც შესაძლებელია ნებისმიერ ლოკაციასა თუ ინდუსტრიულ სივრცეში. ჩვენ გვაქვს მრავალწლიანი გამოცდილება უსაფრთხოების სისტემების ისეთ დაწესებულებებში დანერგვა-ინტეგრირებაში როგორიცაა სასამართლო დარბაზები, საავადმყოფოები, ინდუსტრიული ზონები, ბანკები, სავაჭრო ცენტრები და სხვა.