ბიზნეს სუბიექტების ფინანსური ანალიტიკა

უკვე შესაძლებელია ქართული კომპანიების ფინანსური მონაცემების ერთიან სივრცეში ნახვა და ანალიზი.

 

Bihub.ge გთავაზობთ I, II, III და IV კატეგორიაში შემავალი ქართული კომპანიებისა და სდპ პირების ფინანსური საქმიანობის შედეგების სრულ ანალიტიკას.

 

25000-ზე მეტი კომპანია, გადანაწილებული სექტორის, ინდუსტრიისა და საქმიანობის მიხედვით და 3000-ზე მეტი კომპანიის დეტალური ინდივიდუალური და კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებები საკმარისია იმისთვის, რომ სულ რამდენიმე კლიკით იპოვნოთ პასუხები ყველაზე აქტუალურ კითხვებზე ნებისმიერი ბიზნესისთვის:

  • როგორ გამოიყურება ლიდერი კომპანიების სია სექტორის, ინდუსტრიისა და საქმიანობის მიხედვით?
  • როგორია კონკურენტი კომპანიების ფინანსური მაჩვენებლები?
  • როგორია ეფექტურობის მაჩვენებლები სექტორის, ინდუსტრიისა და საქმიანობის სახეების მიხედვით?
  • როგორ არიან გადანაწილებული ლიდერი კომპანიები შემოსავალებისა და აქტივების ჯგუფების მიხედვით?
  • როგორ გამოიყურება ლიდერი კომპანიების სია საოპერაციო მარჟის მიხედვით?

 

მონაცემთა წყარო - ანგარიშგების პორტალი (reportal.ge)

 

ნახე ანალიტიკა შენს ბიზნესზეც საიტზე - https://bihub.ge/cards/biznes-subieqtebis-finansuri-analitika/ 

Similar news